top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het toekennen van een opdracht aan Erika Brouwer aanvaardt de opdrachtgever de onderstaande algemene voorwaarden.

Opdracht

Een opdracht is een overeenkomst waarbij Erika Brouwer zich jegens de opdrachtgever verbindt om fotografische werken te maken en te leveren. Een opdracht komt tot stand doordat de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte van Erika Brouwer.

 

Vooruitbetaling & booking fee

 

Vooruitbetaling van 150 Euro voorafgaand aan de sessie dient betaald de worden. 

Annulering

Wanneer de opdrachtgever de opdracht minder dan achtenveertig uur voor het afgesproken tijdstip annuleert, dan kan Erika Brouwer vijftig procent van het factuurbedrag in rekening brengen.

Lokatie van opdracht

Fotografishe opdracht voor Newborn fotosessie word uitgevoerd bij klant thuis.

Voor andere opdrachten zoals zwangerschap fotoshoot word in overleg voor een lokatie gekozen, binnen of buiten.

 


Levering

Na de fotosessie plaatst Erika Brouwer een selectie van de gemaakte foto’s in een online galerie die alleen toegankelijk is voor de opdrachtgever.  Deze foto’s worden door Erika Brouwer bewerkt tot het eindproduct in de vorm van een digitaal bestand: het fotografische werk.

 
Digitale bestanden worden via WeTransfer aan de opdrachtgever geleverd.
Onbewerkte foto’s worden aan de opdrachtgever NIET beschikbaar gesteld.
Drukwerk word per Post NL bij klant bezorgd.

Betaling

Na de fotosessie wordt de factuur geleverd. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. De fotografische werken worden geleverd nadat de betaling is gedaan.


Gebruikslicentie / toestemming voor gebruik

De opdrachtgever ontvangt voor ieder fotografisch werk een beperkte gebruikslicentie. Dit houdt in dat de foto alleen voor privédoeleinden mag worden gebruikt. Commerciële toepassing is niet toegestaan.

Beeldmanipulatie van het fotografische werk is niet toegestaan.

Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Erika Brouwer.  

 

Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij Erika Brouwer. Dit betekent dat Erika Brouwer de eigenaar is van de fotografische werken. Zij heeft het recht om haar fotografische werken te publiceren en te verveelvoudigen.
Derhalve heeft Erika Brouwer het recht om haar fotografische werken te gebruiken voor promotiedoeleinden, zoals plaatsing  op de website www.erikabrouwerphotography.com , Facebook foto pagina https://www.facebook.com/erikabrouwerphotography/ en Instagram blog: https://www.instagram.com/erikabrouwerphotography

Gebruik van de foto's voor brochures en exposities. 

 

Fotografische beelden van Erika Brouwer worden geplaatst zonder vermelding van namen of adres, anoniem. Fotografische beelden worden altijd geplaatst met logo van Erika Brouwer Photography. 

ToestemmingsformulierNaamsvermelding

De naam van Erika Brouwer Photography dient duidelijk bij een gepubliceerd fotografisch werk te worden vermeld.
In het geval van digitale kopieën is de opdrachtgever gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Erika Brouwer tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven.

Bij het niet nakomen van deze voorwaarde, komt Erika Brouwer een vergoeding toe van één maal de door Erika Brouwer gehanteerde gebruikslicentievergoeding à 70 euro per foto.

bottom of page